Reiki

Ruim 30 jaar geleden ben ik met Reiki begonnen. Reiki is werken met universele energie. De energie wordt doorgegeven via mijn handen. Ik maak niet iemand beter, maar fungeer als doorgeefluik: het is de ontvanger die met de energie aan de slag gaat.

Wat is Reiki?

Reiki betekent Universele (Rei) Levensenergie (Ki). Reiki heeft altijd bestaan en is herontdekt ongeveer 100 jaar geleden door een abt van een christelijke priesterschool in Japan, Dr. Usui. Ontvangers van Reiki bepalen bewust of onbewust wat ze met deze energie doen. Ze kunnen het zelfgenezingsproces be├»nvloeden, de gever heeft hier geen invloed op. Als iemand openstaat voor het laten doorstromen van deze universele energie door zijn of haar hele fysieke- en mentale wezen kan dit leiden tot heling, genezing of acceptatie. Resultaten met kinderen en dieren zijn vaak indrukwekkend: ik denk dat dit komt omdat zij van nature open staan voor universele energie. Kinderen en dieren vragen zich niet af of het wel of niet werkt: ze laten het eenvoudig over zich heen komen. De resultaten zijn dan ook meestal verbluffend…

Net als Reiki kan Quantum Touch goed worden gebruikt naast de reguliere behandel- en onderzoeksmethodes. Door beide technieken te combineren, is mij gebleken dat de resultaten alleen maar beter zijn geworden.